Tyto odpadní vody s organickým znečištěním jsou čištěny biologickými procesy. Pro méně zatížené odpadní vody je využíván aerobní proces, pro velmi zatížené odpadní vody a produkované kaly z aerobního procesu je používán anaerobní proces, popřípadně kombinace obou. V případě potřeby nebo požadavku jsou navrhovány i systémy pro odstraňování fosforu a dusíkatých látek.

v těchto službách nabízíme

 

Neváhejte nás kontaktovat pro získání více informací:

František DOSTÁL - technologie
  • Telefon: +420 775 750 764
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Ing. Vítěslav ZEDEK - jednatel
  • Telefon: +420 775 555 888
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Jiří SOUŠEK - konstrukce
  • Telefon: +420 775 750 762
  • E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

reference

Filtrační soubor pro filtraci odpadních vod z řezání, broušení kamene a betonových tvarovek

Filtrační linka slouží k filtraci odpadních vod z řezání, broušení různých druhů kamene a různých betonových tvarovek a dlažby. Uvedené zařízení je instalováno v Presbetonu Drahotuše. Zařízení vyčistí 50 m3 odpadních vod za 1 hodinu, vyčištěná odpadní voda ze separátoru a filtrát z kalolisu je zpětně využíván v provozu. Odvodněný kal ve formě koláčů je využíván pro zásypy a rekultivaci. Produkce pevných odpadů je cca 15 t / 8 hod.

presbeton fotopresbeton fotopresbeton fotopresbeton foto

Úpravna provozní vody a mechanická čistírna odpadních vod

Zařízení slouží k úpravě povrchové vody z řeky Labe pro provozní využití v metalurgickém průmyslu a k mechanickému čištění odpadních vod ze závodu. Výkon úpravy povrchových vod je 60m3/h a výkon mechanické čistírny vypouštěných odpadních vod je 45m3/hod. Úpravna vody se skládá z česlovny, čerpací stanice surové vody, pískových filtrů, zásobníku filtrované vody, koncové čerpací stanice, separátoru kalů z prací vody a kalolisu s příslušenstvím.

Mechanická čistírna odpadních vod se skládá ze zařízení pro regulaci přítoku, česlí, lapáku písku, separátoru písku, lapače ropných látek a přečerpávací stanice.Uvedené zařízení je instalováno v Kovohutích Čelákovice.

cov-celakovicecov-celakovicecov-celakovicecov-celakovice